Huisregels

CoderDojo wordt volledig door vrijwilligers opgezet. Daarom is het voor een goede voortgang van CoderDojo van belang dat alle mentoren, vrijwilligers, sponsors, supporters en betrokkenen zich houden aan dit reglement.

De organisatoren zullen deze regels handhaven tijdens de activiteiten. Wij verwachten een goede samenwerking van alle betrokkenen om een veilige omgeving voor iedereen te kunnen garanderen. Betrokkenen die zich niet aan deze regels houden kunnen de toegang tot activiteiten geweigerd worden door de organisatoren zoals zij nodig achten.

1) Registratie / Aanmelding
Iedere deelnemer dient zich voor elke activiteit te registreren. Dit is zodat wij ons kunnen voorbereiden en aan de maximum veilige capaciteit kunnen houden. Registratie gebeurt aan de hand van het bekend gemaakte middel voor de betreffende activiteiten (doorgaans via EventBrite). Deelnemers zonder ticket/aanmelding kan de toegang tot de dojo ontzegd worden.

Wij zouden graag iedereen toe willen laten maar hebben slechts beperkte capaciteit en werken op basis van wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Het is niet toegestaan om gasten mee te brengen die niet vooraf geregistreerd zijn.

2) Wees op tijd
Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent uit respect voor de vrijwilligers die hun vrije tijd toewijden aan CoderDojo. Mocht je later komen dan kan het zijn dat je niet meer aan bepaalde activiteiten mee kan doen of dat je bepaalde instructies niet meer krijgt. Denk je te laat te komen of ben je geheel verhinderd van deelname, laat het ons weten!

3) Veiligheid en Begeleiding
Wij kunnen én willen geen verantwoordelijk dragen over de deelnemende kinderen, de vrijwilligers zijn immers niet geschoold in omgang met kinderen. Daarom is het noodzakelijk dat er altijd ouders aanwezig blijven tijdens de activiteiten. Tijdens de registratie wordt er gevraagd hoeveel ouders er aanwezig blijven. Mocht dit aantal te laag zijn dan kunnen wij altijd, op willekeurige manier aan ouders vragen om tóch bij de dojo te blijven. Wij streven naar een
verhouding van 1 ouder per 5 kinderen.
De organisatie behoudt zich het recht voor om deelname van een kind te weigeren als ouders zich niet inzetten voor de ouderdienst.
Al onze vrijwilligers zijn op de hoogte van ons Protocol Veiligheid en leven deze zo zorgvuldig mogelijk na. In geval van calamiteiten of ernstig letsel kan er een dokter of ambulance gebeld worden.

4) Locatie
Opruimen – Wij zijn afhankelijk van een ruimte die gratis tot onze beschikking gesteld wordt. Daarom is het noodzakelijk dat we deze altijd netjes achterlaten.
Materiaal – Houd rekening met materiaal dat gebruikt wordt. Let op met eten en drinken bij laptops. Ga vooral voorzichtig om met geleend materiaal zodat anderen er een volgende keer ook plezier van kunnen hebben. Hou ook een oogje in het zeil m.b.t. diefstal of vandalisme.

5) Acquisitie
Recruiting, en marketing van commerciële goederen, apps en services zijn strikt verboden bij de activiteiten van CoderDojo. Neem contact met ons op om eventueel toestemming te krijgen.
Je mag als ouder persoonlijke begeleiding of lessen van de vrijwilligers vragen buiten onze activiteiten om, maar dit mag niet verbonden zijn met CoderDojo. Wij geven géén persoonlijke lessen, workshops en / of begeleiding buiten de dojo.

6) Gedragscode
Wij willen dat alle betrokkenen een leuke en bevredigende ervaring hebben. Van alle aanwezigen wordt verwacht dat zij respect en beleefdheid naar de andere aanwezigen uitstralen tijdens de activiteiten van CoderDojo.
CoderDojo is toegewijd om een intimidatie-vrije ervaring voor iedereen neer te zetten, ongeacht iemands geslacht, seksuele geaardheid, handicap, uiterlijk, ras of religie. We tolereren geen enkele vorm van intimidatie of discriminatie tijdens onze activiteiten.
Alle communicatie moet geschikt zijn voor een professioneel publiek inclusief mensen van verschillende achtergronden. Seksueel getint taalgebruik en/of seksueel getint beeld is niet geschikt voor enige activiteit.
Wees aardig voor anderen. Beledig anderen niet. Onthoud dat intimiderende, seksuele, racistische en/of beledigende grappen niet getolereerd worden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige activiteiten inclusief communicatie of transacties die buiten de dojo’s om plaatsvinden.

7) Portretrecht
CoderDojo gebruikt foto’s en video’s om activiteiten vast te leggen en te promoten. Iedereen die bij onze dojo aanwezig is kan op foto’s en/of video’s staan die gebruikt worden op de website, social media of andere publieke kanalen. Bij bezoek aan de CoderDojo geef je toestemming om gefilmd / gefotografeerd te worden en dat dit gepubliceerd, tentoongesteld, of gereproduceerd kan worden en / of het materiaal gebruikt kan worden voor publieke relaties of andere doeleinden.
Je doet afstand van alle rechten die je hebt om claims voor betaling of royalties in verbinding met alle tentoonstellingen of publicaties van deze materialen, ongeacht het doel of sponsoring van deze publicatie.
Als je zelf (of jouw kind) niet wilt dat je op enige opname te zien bent, geef dit dan aan bij degene die op dat moment de opnames aan het maken is. Je bent zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat je (of jouw kind) niet op beeld vastgelegd wordt.

8) Eigen Risico
Deelname en bezoeken van CoderDojo geschiedt altijd op basis van eigen risico. Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van materiële of lichamelijke aard.